13 Mayıs 2009

Çocuk şarkısı altyapı/eşlik – OkuL Türküsü / Cenan Akın

Cenan Akın’ın tüm eserleri güzel…
OkuL Türküsü
Do Karar ( indir )
Re Karar ( indir )


kuLLandığım akorLar ( bazen soran çıkıyor )
Dmakor
CeNaN aKın
Cenan Akin 1932 yılında Şebinkarahisar'da doğdu. İstanbul Belediye Konservatuvarı'na girdi. Raşit Abet'ten armoni, Ferdi Statzer'den kompozisyon dersleri aldı; okulun vurma çalgılar bölümünü bitirdi. 1955'de bir bankanın Melodi Ödülü'nü kazandı, konservatuvarda armoni, koro ve derleme dersleri vermeye başladı. İstanbul Şehir Orkestrası'nda vurma çalgılar çaldı, İstanbul Üniversitesi Gençlik Korosu'nu yönetti. 1968'de Almanya'da koro yönetmenliği kurslarına katıldı. Alman hükümetinin çağrılısı olarak, bu ülkede incelemeler yaptı. İstanbul Şehir Operası'nda ve İstanbul Devlet Operası'nda koro şefi yardımcısı oldu.
TRT Çoksesli Korosu'nun kuruluşunda ses taraması yapan ve TRT adına Van yöresinde türküler derleyen Akın, 1975'de İstanbul Devlet Konservatuvarı Armoni ve Konturpuan Yüksek Bölümü'nü dışarıdan sınavla bitirdi; bu kuruluşa solfej, armoni, koro ve çalgı bilgisi öğretmeni olarak atandı. TRT İstanbul Çocuk Korosu'nda öğretmenlik ve yöneticilik yaptı.
Cenan Akın, İstanbul Devlet Konservatuvarı'nda öğretim üyesiliği, ayrıca TRT Çocuk Korosu yönetmenliğini de yapmıştır.
Akın, 02.11.2006 tarihinde vefat etmiştir.
Yapıtlarında daha çok, Türk Halk Müziği kaynağından esinlenmiştir. Koro ve solo şarkılarda uzun havaların içli melodik değeri başarıyla vurgulanmış, çoksesliliğin gerektirdiği armonik yapılardan modern anlamda yararlanılmıştır. Besteci olarak, Kemal İlerici sistemine yakındır. Cenan Akın ülkemizde çoksesli müziğin yaygınlaşması için eğitim müziğine önem vermiş, çocuk ve gençlik koroları için elliden fazla şarkı bestelemiştir.
Ödülleri:
· TRT'nin 1971 yılında açtığı Halk Türküsü Çokseslendirme Yarışması'nda birincilik,
· Hafif Müzik ve Çocuk Şarkıları yarışmalarında birincilik, ikincilik, üçüncülük ödülleri ve mansiyonlar,
· 1978'de TRT Bando Müziği Yarışması ödülü.
Yapıtları:
· Op. 1: İlk Şarkılar (ses ve piyano için)
· Op. 2: Çocuk Bahçesi (ses ve piyano için)
· Op. 3: Altı Şarkı (piyano için)
· Op. 4: Küçüklerin Dünyası (piyano için)
· Op. 5: Halk Türküleri (koro için)
· Op. 6: Rubailer (bas ses ve piyano için)
· Op. 7: Sokaktayım (bas ses ve piyano için)
· Op. 8: On Çocuk Şarkısı (basılmıştır)
· Op. 9: Sinan'ın Şarkıları (basılmıştır)
· Op. 10: Yunus'tan Deyişler (solo, koro ve orkestra için)
· Op. 11: Kirtim Kirt (erkek korosu için)
· Op. 12: Uzun Hava ve Horon (piyano için)
· Op. 13: Orkestra için Üç Türkü (Bölümler: Dumanlı Boğaz, Ağıt, Yiğitleme)
· Op. 14: Marşlar (ses ve piyano için)
· Op. 15: Dağlar-Karakoyun (piyano için)
· Op. 16: Duyuş (piyano için)
· Destan (orkestra için)
· Can Yurdum (karma koro için)
· On Bir Mani (karma koro için)
· Yayla'da (solo flüt için) Besteci

Hiç yorum yok: